Az egyesület tagja lehet minden olyan magyar vagy külföldi állampolgár, természetes vagy jogi személy, aki/amely

  • értékesítésre szánt ingatlanok home staging elvei szerinti felkészítésével, berendezésével, ezek tervezésével, kivitelezésével, a felkészítéshez szükséges anyagok, tárgyak gyártásával, forgalmazásával, az ingatlan fotózásával és értékesítésével hivatásszerűen foglalkozik, és
  • az Egyesület célkitűzésével egyetért, azok megvalósításában részt vállal, és
  • az Egyesület által meghatározott és elérhetővé tett szakmai feltételeknek megfelel, és
  • az Egyesület célkitűzéseit és az alapszabályt írásbeli nyilatkozatban elfogadja.