MAGYAR HOME STAGING EGYESÜLET

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Egyesületi Tag!

 

Ezúton értesítünk, hogy a Magyar Home Staging Egyesület 2023. évi őszi közgyűlését

 

  1. október 16-án (hétfő) 10.00 órakor tartja.

 

Közgyűlés helyszíne: 1119 BUDAPEST, PETZVÁL JÓZSEF UTCA 46-48. – DODO Bemutatóterem

 

A közgyűlésre tisztelettel meghívlak, megjelenésedre és közreműködésedre számítok.

Napirendi pontok:

 

  1. Az Alapszabály módosítása tekintettel a Fővárosi Törvényszék 126.Pk.60.314/2020/14 számú végzésére, új formátum és sorszámozás elfogadása
  2. Az Alapszabály III.fejezet 9. pontjának módosítása (új értékhatár meghatározása pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés megkötésének jóváhagyására, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt)

3.Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

  1. Egyebek

 

 

 

Budapest, 2023. 10. 01.

C.Szabó Helga 

Elnök

Tisztelt Egyesületi tag !

 

Felhívom a figyelmet, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlésre – a határozatképtelenség megállapítása után – 2023. október 30-án, 10.00 órakor kerül sor – az eredeti meghirdetett napirendi pontokkal, külön levélben kiküldött helyszínen. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. 

Kérem a megjelenni nem tudó tagokat, hogy amennyiben módotokban áll, adjatok meghatalmazást valamely tagtársatoknak a közgyűlésre!

 

 

C.Szabó Helga

Elnök

                                                


 

Magyar Home Staging Egyesület (mhst.hu)
Adatvédelmi tájékoztató